خروس عجیبی که کاملا سیاه است!  

خروس کاملا سیاه و عجیبخروس کاملا سیاه و عجیب

خروس نادری به رنگ سیاه
Ayam Cemani نام نوعی خروس نادر و نایب در جهان است که همه اعضای بدنش سیاه است! دهان این خروس هم حتی سیاه است!  اسم این خروس از 2 کلمه Ayam به معنی خروس و Tsemani که نام روستایی در جاوه مرکزی است،گرفته شده. این نوع خروس کم یاب در جنگل های اندونزی پیدا میشود.
حالا خوبه ما روی همین خروس های معمولیمون بسنده کردیم!چشمک

در پناه حق باشید Computer